RESCUE 5: IMPROVISED WATER FILTER


Alam niyo ba na maaaring gamitin ang uling para salain ang tubig ulan at gawing malinis na tubig? Narito ang tips mula sa Rescue 5 kung paano gumawa ng improvised water filter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *